Subscribe to free Email Newsletter

 
 
 
China ABC
Culture ABC
 
     
 
Culture ABC - Quyi
Introduction
 
 
 
·Collection of Chinese Folktales
·Collection of Chinese Quyi Music
·Village Carnivals in the Traditional Way
·Representative Works
·Body Language in Quyi
·Basic Skills in Comic Dialogue
·Zhanghuiti-Style Novel
·Bianwen
·Eastern Han Terracotta Storyteller
·Art Forms of Quyi

Categories
 
 
 
·Nanyin Music
·Shadow Plays
·Finding the Root of Beijing Dagu Shu(II)
·Finding the Root of Beijing Dagu Shu(I)
·King Gesar - A Tibetan heroic epic
·Meihua Dagu
·Dujiaoxi
·Xihe Dagu
·Leting Dagu
·Henan Zhuizi
·Guangxi Wenchang
·Tianjin Shidiao

People
 
 
 
·Guo Degang - a new boast to an ancient comic dialogue
·Shan Tianfang: Forever Electric Wave
·Decoding Zhao Benshan
·Reformer of Tianjin Shidiao: Wang Yubao
·Shandong Kuaishu Artist: Gao Yuanjun
·Errenzhuan Artist: Li Qingshan
·Master of Yangzhou Pinghua: Wang Shaotang
·Contemporary Homer: Jusufu Mamayi
·Pingshu Artist: Liu Lanfang
·Yuequ Artist: Chen Lingyu
·Jingyun Dagu Artist: Luo Yusheng
·Xiangsheng Master: Jiang Kun
 

 

 
|  about us  |   contact us  |
Constructed by Chinadaily.com.cn
Copyright © 2003 Ministry of Culture, P.R.China. All rights reserved